Slik jobber vi

Olivia Kletten AS

Olivia Klettens AS er en barnevernsinstitusjon som er godkjent for 12 plasser med barn og unge. Institusjonen har rammeavtale med Barne-, ungdoms- og familieetaten. Tiltakene Olivia Kletten iverksetter rundt den enkelte ungdom tilpasses den enkeltes livshistorie, evner, behov og vurdert utviklingspotensiale.

Les mer om Olivia Kletten her