Slik jobber vi

Familie- og nettverksarbeid

Familie er viktig, og av erfaring vet vi at de aller fleste etter endt opphold i barnevernet henter støtte i familien. Vi utvikler rutiner for familie- og nettverksarbeid, som i hovedtrekk styrer vårt arbeide.

Våre verdier

I Olivia Kletten er vi opptatte av å skape en kultur der vi bygger hverandre opp, uansett rolle innad i selskapet.

Fritidsaktiviteter

Målet for fritidsaktivitetene er å bygge gode relasjoner til nærmiljøet, skape positive relasjoner ungdommene imellom, samt å dyrke mestringsfølelse. 

Tett på lokalmiljøet

Vi anser inkludering i  lokalmiljøet som en viktig faktor for vekst og utvikling. Vårt lille og trygge nærmiljø hjelper ungdommen med nettopp det. 

Skole

Olivia Kletten vektlegger at ungdommene skal få gode mestringsopplevelser gjennom skole og utdanning. Skolen er også en arena for å få venner.

Et eksempel på faglige utfordringer

Nettbruk er en utfordring generelt i samfunnet. Noen av våre ungdommer sliter med regulering av tid for bruk av spill og sosiale medier, og dette forstyrrer en positiv utvikling.

Olivia Kletten AS

Olivia Klettens AS er en barnevernsinstitusjon som er godkjent for 12 plasser med barn og unge. Institusjonen har rammeavtale med Barne-, ungdoms- og familieetaten. Tiltakene Olivia Kletten iverksetter rundt den enkelte ungdom tilpasses den enkeltes livshistorie, evner, behov og vurdert utviklingspotensiale.

Les mer om Olivia Kletten her