Du er her

Et eksempel på faglige utfordringer

Nettbruk er en utfordring generelt i samfunnet. Noen av våre ungdommer sliter med regulering av tid for bruk av spill og sosiale medier, og dette forstyrrer en positiv utvikling.

Vi voksne henger alltid etter ungdommene i den teknologiske utviklingen, men vi må likevel kunne nok om den og våge å oppdra.

Noen av våre ungdommer bruker mye tid på dataspill, serier, og sosiale medier og kan finne på å skulke skole/dagtilbud. Gode vaner om hva som er greit å skrive og kommunisere på nett er en mangelvare blant noen av våre ungdommer. Støtende bilder, filmsnutter og ulovlige opptak kan legges ut på nett, noe som fører til at våre ungdommer og ansatte må beskyttes. Dette er en oppgave som er svært utfordrende i en digital verden.

Hvordan vi skal håndtere våre ungdommers bruk av sosiale medier er et spørsmål vi stadig vurderer. Vi må sette de grensene vi mener er rett for våre ungdommer innenfor gjeldende regelverk. 

I Olivia Kletten gir vi individuelle faglige grunner for regulering av nettbruk for ungdom som ikke skjønner rekkevidden av hva de selv blir utsatt for, eller utsetter andre for.

Nettbruken er også en tidstyv som tar av tiden vi ideelt burde brukt til sosialisering, fysiske aktiviteter og relasjonsbygging. Den store bruken av nettbaserte aktiviteter påvirker dagligliv og miljøterapeutisk arbeid på institusjonen, og reguleringen av bruken kan medføre motstand da ungdommen ikke selv ser problematikken ved sin egen nettbruk. 

På grunnlag av de mange utfordringene knyttet til nettbruk har Olivia Kletten et sterkt fokus på fritidsaktiviteter og mestring, slik at man i større grad kan bygge positive relasjoner og opplevelser sammen.