Du er her

Familie- og nettverksarbeid

Familie er viktig, og av erfaring vet vi at de aller fleste etter endt opphold i barnevernet henter støtte i familien.

Gjennom 20 år har Olivia Kletten lagt vekt på arbeid med familie og nettverk. Å ha et godt samarbeid, og opparbeide gode relasjoner til foreldre/foresatte og beboernes nettverk er en vesentlig faktor for å lykkes i det miljøterapeutiske arbeidet.

Av erfaring vet vi at de aller fleste etter endt opphold i barnevernet henter støtte i familien.  Vi har faste kommunikasjonsrutiner og tilrettelegger for ferier og hjemreiser knyttet til familiene og øvrig nettverk. 

Vår raushet og inkludering må alltid avpasses med de andre ungdommenes behov, ønsker og tilstedeværelse. Taushetsplikt og ungdommenes rettigheter må ivaretas. Med bare 3 - 4 barn/ungdommer på hver avdeling gir det åpning for denne type inkluderende familie og nettverksarbeid

Målsettinger

Omtalen om foreldre/foresatte gjelder også verge

 • Involvere foreldre/familie i ungdommens opphold ved Olivia Kletten

 • Fremstå som en god, engasjert og troverdig samarbeidspartner for foreldre som har sine barn plassert på institusjonen.

 • Formidle god informasjon om muligheter og rammer under oppholdet.

 • Forklare og begrunne våre arbeidsmetoder.

 • Sørge for at hver familie har faste kontaktpersoner og at de vet når disse kan treffes.

 • Gi direkte tilbakemeldinger om virkningen av familiesamspill og støtte positive foreldreferdigheter.

 • Være rause, tilgjengelige, og åpne for synspunkter og reflektert over egen praksis.

 • Forberede både beboere og foreldre på utflytting fra Olivia Kletten.

I det daglige

Olivia Kletten er raus og inkluderende i familie og nettverksarbeid og dette gjør vi gjennom:

 • Gode måltider og prat rundt matbordet er alltid en god start på et godt samarbeid.

 • Vi inviterer foreldre/foresatte og søsken og positive venner på overnatting, på hytteturer og aktiviteter når det er mulig.

 • Vi har hatt hele familier på jule og nyttårsfeiringer på Olivia Kletten når hjemreise ikke har vært mulig.

 • Vi har arrangert og finansiert helgeturer og ferier med beboer og familie, når familiene hverken ressursmessig eller økonomisk har fått det til.

 • Vi hjelper til økonomisk med aktiviteter når beboere er hjemme på samvær og vi vet de knapt har penger til mat.

 • Vi har arrangert mange konfirmasjoner og deltatt i ennå flere.

 • Vi har i enkelte tilfeller vært med ungdommene hjem og bodd i familiehjemmet under samvær.

 • Vi hjelper til med henting og bringing når kollektiv transport ikke er mulig.