Du er her

Fritidsaktiviteter

Målet for fritidsaktivitetene er å legge grunnlaget for positive relasjoner til nærmiljøet, samt skape positive relasjoner ungdommene imellom og mellom ungdommene og personalet. Samtidig bidrar også fritidsaktivitetene til mestring, noe vi anser som en forutsetning for vekst og utvikling. 

En felles erfaringsbakgrunn, "noe å snakke om" dannes gjennom felles erfaringer. Turer og positive fritidsaktiviteter er gode arenaer for å danne en slik positiv felles erfaringsbakgrunn.

Vi legger til rette for fritidsaktiviteter innenfor de interesseområdene ungdommene har, i tillegg til at institusjonen tar ansvar for aktiviteter brukerne får tilbud om å delta på i lokalmiljøet. Vi har som mål å etablere positive relasjoner mellom brukerne og nærmiljøet, noe vi legger til rette for gjennom trening for bygdas ungdom i gymsalen i vår regi, samt gjennom regelmessige turer for ungdommene.

Eksempler på slike turer er hytteturer, downhill sykling, og slalåm på Oppdal og Åre er som også er brukt som  aktive mestringsarenaer. Villmarksleirer på Rypetoppen som har vært brukt for å gi fysiske utfordringer. Videre har vi også arrangert turer til Stokkøya med diverse sjøaktiviteter og seilturer. Vi har også egen båt på småbåthavna i Åfjord som også er flittig i bruk på sommerhalvåret.

Å aktivisere ungdommene er en metode som skaper mestring og nye opplevelser som setter i gang en utvikling hos den unge."

Denne utviklingen er svært nødvendig for at ungdommen også skal kunne klare å mestre hverdagen og de daglige gjøremålene. 

Helse og kosthold 

Fritidsaktivitetetene er ikke bare med på å skape mestringsfølelse og styrke relasjonene ungdommene imellom, men er også en viktig del av å skape en sunn helse og livsstil. I den sammenheng  fokuserer vi også på å gi ungdommen et sunt og variert kosthold som en viktig del av en sunn helse og et friskt sinn.