Du er her

Skole

Olivia Kletten vektlegger at ungdommene skal få gode mestringsopplevelser gjennom skole og utdanning. Skolen er også en arena for å få venner. Sosialisering i ungdomsgruppa, og å være en del av det «vanlige samfunnet» er viktige faktorer for positiv utvikling.

Olivia Kletten har et nært samarbeid med fylkeskommunen. Skolen i Rissa kommune (Mælan og Åsly skole) og Åfjord kommune (Åset). Vi har inngått samarbeidsavtaler med alle skolene. 

Vi opplever at alle skolene jobber for at ungdommene våre skal lykkes på skolen. Skolene har gjennom mange år opparbeidet seg en god sosialfaglig kompetanse. Gode opplæringsplaner, alternative læringsarenaer og læring ute i praksisfeltet brukes der det er nødvendig. Vi har ungdommer som har skoledagen på byggevareforretningen i bygda, på frisørsalong eller deltar i gårdsarbeid.

Med god kjennskap til lokalmiljøene i Rissa og Åfjord er vi viktige støttespillere for skolene i planlegging, etablering og oppfølging av varierte praksis- og arbeidstreningsplasser.

Ansvarsområder

Olivia Kletten bidrar i samarbeid med skolen til at ungdommene får et tilpasset opplæringstilbud for de barn og unge på institusjonen, og institusjonene ivaretar ansvaret som foreldrene og foresatte har. Vi på Olivia kletten er "gode foresatte" for eleven, og hevder barn/unges rettigheter, og vi har gode rutiner for skolearbeidet både på system- og individnivå. 

Selve opplæringsansvaret og innholdet i undervisningen i henhold til opplæringsloven er det imidlertid skolen som har ansvaret for å oppfylle. 

Samarbeid

Ungdommene våre er ofte elever som trenger stor grad av tilpasset opplæring/spesialundervisning. Institusjonen tar ansvar ved å motivere for skolearbeid og tilrettelegging for leksearbeid

Ved fritak i henhold til lov/forskrift fra deler av undervisningen, samarbeider vi nært med skolene i planleggingen av alternative opplæringstilbud og praksis/utplassering for de elevene som har behov for dette både på grunnskole og videregående skolenivå.