Du er her

Verdiene vi jobber etter

I Olivia Kletten er vi opptatte av å skape en kultur der vi bygger hverandre opp og vil hverandre vel, uansett rolle innad i institusjonen.

I  Team Olivia deler vi et verdigrunnlag basert på menneskenes likeverd, empati, respekt og troen på positiv utvikling og vekst. Enkeltmenneskets behov og selvrespekt, samt dets evne til samspill med andre står svært sentralt i det miljøterapeutiske/faglige arbeidet. 

I alt vi gjør skal vi være profesjonelle og møte mennesker med åpenhet og raushet. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår kunnskap, slik at vi på best mulig måte kan gi våre ungdommer den livskvaliteten de fortjener.

Videre er et sentralt begrep vi jobber etter i Olivia Kletten, “Det ordner seg”. Vi erfarer at alle situasjoner kan forbedres ved hjelp av de riktige verktøyene. Verktøyene vi jobber med inkluderer omsorg, aktiviteter, holdninger, kompetanse og det å se muligheter, ikke begrensninger. Disse verktøyene bygger videre på vårt felles verdigrunnlag med Team Olivia, og skaper kulturen vi ønsker i Olivia Kletten.