Du er her

Olivia Kletten

Olivia Kletten AS er et barnevernstiltak med en totalt kapasitet til å ivareta 12 ungdommer fordelt på tre avdelinger på Fosen i Trøndelag.

Vår historie 

På et lite småbruk midt i Fosen, startet Olivia Klettens virksomhet i 1994. Langt fra folk, men likevel sentralt. I dag består Olivia Kletten av tre avdelinger lokalisert i Åfjord, Rissa og Granhaugen.

Grunnlaget for etableringen var basert på en henvendelse fra Sør-Trøndelag fylkesbarnevern. Henvendelsen gikk direkte til Tor Anders Aune der han ble spurt om å lage et botilbud for to ungdommer som hadde sprengt seg ut av eksisterende tiltak. Tor Anders hadde erfaring med å jobbe med denne ungdomsgruppen og tok utfordringen sammen med to venner.

Etableringen av avdelingen i Åfjorden skjedde på samme måte. Nybygget på Granhaugen ble også en realitet i 1999 da vi vokste ut av småbruket. Videre ble huset i Rissa kjøpt og tatt i bruk i 2007.

Prosessen fra å være et lite botiltak med 4 ansatte til å være et barnevernstiltak med 3 avdelinger og 30 ansatte har vært en spennende reise."

Å tilhøre små lokalsamfunn som har ønsket oss velkommen har vært en suksessfaktor, da det har vært oversiktlig og trygt for våre ungdommer, samt en ressurs for daglig drift med tanke på næringsliv som har stilt opp med arbeidstreningsplasser, og familier i nærmiljøet som har vært fosterhjem og avlastningshjem.

Våren 2016 ble Kletten fjellgård overtatt av Team Olivia og skiftet navn til Olivia Kletten. Det å beholde lokale arbeidsplasser og en veletablert og faglig sterk organisasjon var en drivkraft for å søke nye eiere slik at vi står bedre rustet for fremtiden.