Du er her

Tett på lokalmiljøet

Olivia Kletten anser inkludering i  lokalmiljøet som en viktig faktor for vekst og utvikling. Vårt lille og trygge nærmiljø hjelper ungdommen med nettopp det. 

I et lite og oversiktlig lokalmiljø gjør vår beliggenhet at lokalbefolkningen på ulike måter involveres i vår virksomhet. Dette bidrar til å skape positive holdninger, og gjør det lettere for oss å integrere ungdommene på skolene, og i fritidsaktivitetene knyttet til nærmiljøene. Vi arbeider aktivt for å inkludere våre ungdommer i fritildsaktivitetene lokalsamfunnet tilbyr, og inviterer også venner og øvrig nettverk til egne aktiviteter i regi av Olivia Kletten. 

Med en slik kontaktflate i lokalmiljøene er det gode muligheter for å tilrettelegge for arbeidstrening både som del av et skoletilbud, og som et fritidstilbud for å tjene noen ekstra lommepenger.